Nu går museet in i slutskedet av säsongen. Museet har öppet endast två helger till sedan intar vi vinterdvala.

Vill du se en fin film om vårt museum?

Om du trycker på länken nedan och skriver in lösenordet får du se något fint.

https://vimeo.com/167723289

Lösenord: smhs

NYHETER;

 

Museichefens blogg är nu i gång. Om du går in på BLOGG i vänstra kolumnen, där vfinns en länk. Tryck där.

 

SIDAN MINNESMÄRKEN ÄR NU I DET NÄRMASTE FÄRDIG. DET SAKNAS NÅGRA BILDER.

Renovering av museets TVC m/42 är nu i full gång.

Vi behöver så många händer som möjligt.

Vi har fått en ny pjäs till museet. 37 mm pvkan m/38. Vill du veta mera? Tryck på denna länk

Vi har fått en 20 mm lvakan m/40-70. Tryck på denna länk.

Uppdatering av hemsidan har skett

2016-08-08

Nu är museets öppettider inlagt unde BESÖK MUSEET. Där hittar du vilka dagar som passar dig.

2014-02-08

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Här ser du hur många besökare vi har på vår sida.

[counter]

2013-03-11

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Museets är ÖPPET för säsongen. Se mer under BESÖK MUSEET

2013-02-09

För grupper boka tid på e-postadressen nedan. Är en länk att trycka på.
enassert@gmail.com

Handgranater, minor mm

Museet har erhållit en stor samling med handgranater, minor av alla de slag, samt tänd- och sprängmedel. När denna samling är katalogiserad och fotograferad kommer föremålen att presenteras på denna sida.

Samlingen kommer sedan att visas i vår utställningshall. Samlingen är av stor omfattning. Vi vågar påstå den största utanför Armémuseum.

2011-03-20

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

ARBETSDAGAR

Vi är i museet varje dag vecka 21. För att få till det inför museets dag.

Jag rekommenderar Din Studio 

Välkommen till Smålands
Militärhistoriska Centrum

Det ledande militärmuseet i Småland

Trafikomläggning

 

Väg 120 mellan Älmhult och Delary: Är avstäng från 1 april till 31 oktober 2016 för ombyggnad.

 

Alternativa vägar till museet finns: Se nedan.

 

Vägbeskrivning via Osnaköp, Gustavsfors FVO (Fredriksfors), Aborraslätt, Näs och Delary.

 

Vid Älmhults kyrka, Kyrkogatan, tag av mot Pjätteryd, se skyltning ”Gokart 21 Km”.

 

Fortsätt 7,5 km i riktning mot Pjätteryd, ta av till vänster vid skyltning Aborreslätt 6, Osnaköp 4, Gokart 12, följ vägen, kör igenom byn Millebygden.

 

Kör genom byn Osnaköp, vid 4-vägskorsning, sväng höger följ skyltning, mot Aborraslätt, Gustavsfors FVO och Gokart, kör över ån vid Fredriksfors. (Gammal kvarnbyggnad till höger).

 

Vid trevägskorsning i byn Aborraslätt, sväng vänster, se skyltning Gokart.

 

Kör genom Väraberga, ta av till till vänster vd skyltning, Näs och Gokart. Kör igenom Näs följ den belagda vägen till Delary samhälle.

 

Vid Väg 120 i Delary samhälle, sväng till vänster, kör över ån, följ skyltning mot Delary Industripark, Museum och Gokart

 

Kommer du väg 23 söderifrån: Kör fram till rondellen vid Lars Dufwa (Osby) kör väg 15 tag av där det står Hallaryd. Du kommer till Hallaryd vid kyrkan tag höger kör fram till väg 120, där tag höger sedan följer du vägvisningsskylten MUSEUM.

 

Kommer du E 4: Kör in vid Traryd. Här är ingen trafikomläggning. Det är raka spåret till museet.

 

Vill du se karta, tryck på denna länk.

 

 Smålands Militärhistoriska Sällskap SMHS

är en ideell förening som arbetar med att bevara det militärhistoriska arvet i Småland. Med inriktning på 1900-talet fram till våra dagar. Vi försöker också blicka in i framtiden.

Se SMHS stadgar och § 1 som är vår portalparagraf där framgår mer i detalj vad vår verksamhet är.

SMHS har även till uppgift att stödja stiftelsens verksamhet med att genomföra aktiviteter, visningar och uppvisningar av olika slag.

ATT VARA MEDLEM! Du som har det militärhistoriska- och militärmuseala intresset? Du kan med fördel bli medlem i SMHS. Man kan antingen enbart vara stödjande medlem eller vara mer aktiv i museets arbeten. För mer information om ved detta innebär, tag kontakt med föreningen. Tryck på denna länk!

 

EFTERLYSNING

Vi söker ständigt efter föremål till vårt museums samlingar. Har du något att dela med dig? Tryck på denna länk så kan du läsa mer om vad vi är på jakt efter.

 

Sambandssektion

Som tidiagre nämndes i ett Medlemsbrev söker museet människor som brinner för detta med sambandstjänst. Vi skall bilda en sambandsgrupp. Denna grupp skall ta hand om museets sambandsmateriel. Se till att den vårdas, att alla tillbehör finns, kompletera museets utställningar. Ta hand om antenner och master. Här finns lite smått och gott att sätta händerna i.

 

Robotgrupp

Som ni ser har museet fått två Rb 65, den så kallade blodhunden. Tanken är att av dessa två vrak skall vi få till en visningabar robot. Vi i SMHS söker personer som har ett robotintresse i största allmänhet. Du som skulle vilja arbeta med Rb 65, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på annan plats på denna hemsida.

 

Det uniformerade Småland

En ny sektion inom SMHS, en uniformssektion. Denna sektion skall arbeta med förbanden i Småland och deras uniformering. Första steget är att inventera museets uniformsbestånd. Men även tillbehör till uniformer så som knappar, emblem, huvudbonader, fotbeklädnader, utmärkelsetecken mm mm. Sedan skall utställningen med uniformer ses över. Denna utställning behöver snyggas till och kompletteras. Här finns mycket spännande saker att göra för den som har detta intresse.